Alles over wind Brielse Maasdijk

De ontwikkeling van windpark Brielse Maasdijk is gestart. Op deze pagina leggen wij je uit wat het project inhoudt, waar de windturbines komen en waarom wij denken dat windenergie een goede investering is.
 

Informatie

Waarom wind op land?

Windenergie is een betrouwbare en efficiënte bron van duurzame energie die nu al volop beschikbaar is. De techniek voor wind op land is voldoende ontwikkeld om windenergie op grote schaal toe te passen. Bovendien leveren windturbines lokaal werkgelegenheid en inkomsten op.

Projectontwikkelaars werken vaak met (bouw-)ondernemingen in de regio om de funderingen, wegen, kabels en leidingen voor de windparken aan te leggen. Omwonenden kunnen via een coöperatie meedelen in de opbrengst van een windmolenpark.   

Mannen met werkkleding en windmolen op achtergrond

Waarom windenergie?

In Nederland waait het vaak en hard. Wind raakt nooit op en is uitstekend te gebruiken voor het opwekken van elektriciteit. Windenergie is schoon. Bovendien kunnen we het in eigen land produceren. Hierdoor zijn we minder afhankelijk van bijvoorbeeld gas en olie uit het buitenland.

Windmolen met op de achtergrond blauwe lucht en lichte bewolking
Informatie

Waar komen de windturbines?

Het gebied beperkt zich tot de Brielse Maasdijk, aan weerszijden van de Hartelbrug. Op dit moment wordt een aantal zaken onderzocht: de exacte locatie, het aantal windturbines en hoe hoog ze worden. 

Windmolen van dichtbij
Planning

Stap voor stap

Voordat de windturbines kunnen worden gebouwd, moet een aantal stappen worden doorlopen. Lees welke stappen dat zijn en krijg zicht op de planning van dit project. 

Windmolen met op de achtergrond blauwe lucht en lichte bewolking
Veelgestelde vragen

Is je vraag al eerder gesteld?

Selecteer voor antwoord

In de regio zijn meerdere locaties vastgesteld in het ruimtelijk beleid van de provincie Zuid - Holland.

Selecteer voor antwoord

Aan de plaatsing van windturbines is een zorgvuldig ruimtelijk proces vooraf gegaan waarbij gekeken is naar verschillende locaties. Iedere locatie heeft zijn voor- en nadelen. De Brielse Maasdijk is als het meest geschikt uit de beoordeling van locaties gekomen. De toenmalige gemeenteraad van Nissewaard heeft unaniem deze locatie in een regionaal bod aan de provincie aangeboden: daarna hebben de Provinciale Staten december 2017 de locatie definitief vastgelegd. De concrete uitwerking moet op een zorgvuldige manier tot stand komen. In deze fase bevinden we ons nu.

Selecteer voor antwoord

Een moderne windturbine van 4 Megawatt (4 miljoen Watt) draait per jaar ca. 2500 uur op vol vermogen. Hij produceert dan per jaar ca. 10 miljoen Kilowatt/uur. Een gemiddeld huishouden gebruikt ongeveer 3.500 Kilowatt/ uur per jaar. Eén windturbine levert jaarlijks genoeg stroom voor ongeveer 2.850 huishoudens. 

Selecteer voor antwoord

HVC, Gemeente Nissewaard en Coöperatieve Vereniging Voorne Putten Energie.

Selecteer voor antwoord

Dat is nog niet bekend. Hoogtes van moderne windturbines variëren tussen de 180 en 230 meter 'tip-hoogte'. Hoe groter de turbine, hoe meer energie er kan worden opgewekt. 

Selecteer voor antwoord

Volgens de huidige planning najaar 2024.
 

Selecteer voor antwoord

Er is een Notitie Reikwijdte en Detailniveau (zie nieuwspagina) waarin de alternatieven zijn beschreven die we gaan onderzoeken op milieueffecten. Met de informatie die komt uit de onderzoeken kan worden bepaald hoeveel turbines er geplaatst zouden kunnen worden.

Selecteer voor antwoord

Op dit moment wordt daar onderzoek naar gedaan. De veiligheid en betrouwbaarheid van de waterkeringen staan voorop. Het waterschap verleent geen vergunning als er twijfels zijn over de effecten op de veiligheid van de waterkering. 

Selecteer voor antwoord

U kunt deelnemen aan het bewonersplatform en de omgevingsadviesraad. Door dat te doen kunt u het college en de gemeenteraad helpen afgewogen besluiten te nemen. Daarnaast zijn er formele momenten van inspraak, zienswijzen en beroep. Die mogelijkheden worden tijdig bekend gemaakt. 

Overige projecten

Heel Nederland duurzamer

HVC is naast dit project ook bezig met andere zon en wind projecten. Wil je hier meer over weten, bekijk dan onze website.

Onze projecten