6 november 2023

Vergunningsaanvraag ter beoordeling bij Gemeente Nissewaard

In december 2022 is door HVC een vergunningsaanvraag ingediend voor de realisatie van windpark Brielse Maasdijk. Uiteindelijk is deze aanvraag door Gemeente Nissewaard ontvankelijk verklaard op 11 september 2023. Dat houdt in dat de gemeente de aanvraag toelaatbaar vindt om deze in behandeling te nemen.

 

Op 2 november 2023 heeft de gemeenteraad van Gemeente Nissewaard, ondanks een positief advies van het collegebestuur, geweigerd een Ontwerp-Verklaring Van Geen Bedenkingen (ontwerp-VVGB) af te gegeven. Waarom zij dit geweigerd hebben, moet worden toegelicht in een ontwerp-weigeringsbesluit. Hierin moet worden beschreven waarom de aanvraag niet voldoet aan ‘goede ruimtelijke ordening’. Hiervoor zijn landelijk, maar ook door de gemeente Nissewaard criteria opgesteld.

formeel inspraakmoment

Naar verwachting wordt het ontwerp-weigeringsbesluit begin december 2023 gepubliceerd, samen met alle documenten die bij de aanvraag horen. Deze zijn dan 6 weken beschikbaar, zodat iedereen hiernaar kan kijken en zienswijze kan indienen. In die periode worden ook twee infoavonden georganiseerd op 11 en 13 december van 19:00 tot 21:00 uur in het stadhuis. Omwonenden en andere belanghebbenden krijgen de kans om vragen te stellen over het besluit, de aanvraag, de verdere procedure, maar ook over de gevolgen bij een definitief besluit om de omgevingsvergunning niet te af te geven.

Na beoordeling van de zienswijzen, besluiten vervolgens het college en de raad definitief over de verklaring van geen bedenkingen en de aangevraagde omgevingsvergunning voor windpark Brielse Maasdijk. Dit is naar verwachting in het in het begin van het tweede kwartaal van 2024.

Op de site van de gemeente Nissewaard wordt meer informatie gegeven over de besluitvorming en informatiebijeenkomsten.