28 januari 2019

Omgevingsadviesraad windturbines voor het eerst bijeen

Maandagavond 27 januari is de omgevingsadviesraad voor de realisatie van het windpark Brielse Maasdijk - Hartel Oost voor het eerst bijeen geweest in het stadhuis in Spijkenisse. De omgevingsadviesraad is ervoor om te kijken hoe het windpark zo goed mogelijk in de omgeving ingepast kan worden en dat alle stemmen daarbij gehoord worden.

Windmolen met op de achtergrond blauwe lucht en lichte bewolking.

De omgevingsraad

De omgevingsadviesraad wordt een orgaan waar naast een afvaardiging van het bewonersplatform, belangenorganisaties belangenorganisaties, andere stakeholders en overheden vroegtijdig meegenomen worden in de ontwikkeling van deze locatie en inbreng kunnen hebben bij de keuzes die hierbij gemaakt worden. Op 28 oktober jl. is het bewonersplatform al geformeerd. Maandagavond hebben belanghebbenden aan kunnen geven of ze deel willen nemen in de omgevingsadviesraad. In het gebied van de Brielse Maasdijk -Hartel Oost wordt er minimaal 18MW aan windturbines gerealiseerd. 

Participeren en afstemmen

Wethouder Bal trapte de avond af en benadrukte het belang van de omgevingsadviesraad: “Een windpark is niet van de één op de andere dag gerealiseerd. Eén van de aspecten die hierbij van belang is, is het goed afstemmen en informeren met omwonenden en belanghebbenden. Laten we zorgen met elkaar dat dit goed verloopt.”

Inzet omgevingsraad

Tijdens de bijeenkomst van gisteravond zijn de belangstellenden verder geïnformeerd over het participatieproces van het windpark, hoe ze in de omgevingsraad mee kunnen praten en welke inzet dit van hen vraagt. Doel van de avond is een korte toelichting te geven op het project en vragen we wie van de aanwezigen deel willen nemen aan de omgevingsraad. De omgevingsadviesraad komt naar verwachting eens in de twee á drie maanden bij elkaar over een periode van ongeveer twee jaar.
Daarnaast organiseert de gemeente Nissewaard tijdens het hele besluitvormingsproces inloopavonden en houdt de inwoners op de hoogte over de voortgang van het project. Dat gebeurt onder andere via nieuwsbrieven.