23 juni 2022

Inloopavonden juni 2022

In juni organiseerde gemeente Nissewaard drie inloopavonden. Inwoners van de nabije omgeving werden uitgenodigd voor deze avonden. 

veel omwonenden aanwezig op inloopavond brielse maasdijk

Terugblik inloopavonden

Gemeente Nissewaard publiceerde onderstaand verslag van de inloopavonden:

Op 13, 14 en 16 juni jl. zijn er inloopavonden georganiseerd door gemeente Nissewaard voor inwoners in de nabije omgeving van het mogelijk toekomstige windpark Brielse Maasdijk. De ontwikkelaar HVC gaat namelijk na de zomervakantie 2022 een vergunning indienen voor het realiseren van 5 windturbines op de Brielse Maasdijk. 

Het zogeheten ‘ontwerp-voorkeurs alternatief’ van 5 windturbines werd op de inloopavonden gepresenteerd. Naast de ontwikkelaar HVC waren ook Arcadis, DCMR, energiecoöperatie Voorne Putten Energie, het bewonersplatform en gemeente Nissewaard zelf aanwezig. Tevens konden aanwezigen de leefomgeving met windturbines gevisualiseerd zien door 3D beelden en Virtual Reality gemaakt door The Imagineers. 

De avonden werden georganiseerd op diverse locaties in Spijkenisse Noord en in Hoogvliet. Voorafgaand konden geïnteresseerden zich opgeven, maar dit was geen verplichting. De maandagavond werd het drukst bezocht met meer dan 100 inwoners. 

Vragen en zorgen van inwoners

Inwoners lieten diverse geluiden horen. Er waren veel vragen omtrent geluid, over opstapeling van geluid, afstand en er werden zorgen geuit omtrent gezondheid. Ook vroegen direct omwonenden naar de eventuele waardedaling van hun woning en lieten diverse inwoners  weten dat zij voorstander zijn van of een scenario van 3 windturbines aan de westkant van de Hartelbrug of van 2 aan de oostkant. 

Formeel inspraakmoment 

Zodra HVC de vergunningsaanvraag indient, dit zal medio oktober/november plaatsvinden, hebben inwoners een formeel inspraakmoment. De vergunningsaanvraag ligt zes weken ter inzage; in deze periode kunnen inwoners formeel een zienswijze indienen. Wanneer dit moment aanbreekt zal het formele inspraakmoment worden aangekondigd via de gemeentelijke en projectwebsite, de nieuwsbrief en lokale media. Direct omwonenden ontvangen hiervan post aan huis. 

Gesprek tussen HVC en gemeente Nissewaard

Op 16 juni jl. heeft de wethouder van gemeente Nissewaard, dhr. C. Hottentot, een gesprek gevoerd met het management van HVC. Dit betrof een kennismakingsgesprek. Tevens werden de standpunten uitgewisseld. Er is afgesproken dat beide partijen met elkaar in gesprek blijven gaan.