5 mei 2021

Gezondheidseffecten van windturbinegeluid

Het Nederlandse RIVM rapport over gezondheidseffecten van windturbinegeluid is nu beschikbaar. 

Logo RIVM
Rapport RIVM

Op 29 oktober 2020 publiceerde het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu een overzicht en analyse van alle relevante internationale literatuur over de effecten die windturbines hebben op de gezondheid van omwonenden. Dit rapport werd gemaakt in opdracht van het Zwitserse Federale Milieubureau. Er is nu een Nederlandstalige versie van het rapport beschikbaar.