29 oktober 2019

Eerste bijeenkomst bewonersplatform

Gisteren, 28 oktober, is de eerste bijeenkomst gehouden van het bewonersplatform over de realisatie van het windpark Brielse Maasdijk - Hartel Oost. Ruim 50 omwonenden hadden zich opgeven om deel te nemen aan het platform, tijdens de inloopavond begin juli. Gisteravond is het bewonersplatform ook daadwerkelijk geformeerd. 

Detail foto van de windturbine

Nissewaard een stukje duurzamer

Wethouder Bal trapte de avond af en bedankte iedereen voor zijn komst. “Door de realisatie van dit windpark maken we Nissewaard een stukje duurzamer, “zei hij. “Het is daarom belangrijk dat u als bewoner hierin mee kunt participeren en in dit project mee kan praten.”
Met de Provincie Zuid-Holland is afgesproken dat er minimaal 18 MW aan windturbines gerealiseerd moet worden in het gebied van de Brielse Maasdijk -Hartel Oost. Tijdens de inloopavond zijn de bewoners al geïnformeerd waar deze windturbines ongeveer geplaatst gaan worden. Naar de exacte locatie wordt op dit moment nog onderzoek gedaan.

Tijdens de bijeenkomst zijn de deelnemers verder geïnformeerd over het participatieproces van het windpark, hoe ze mee kunnen praten in het bewonersplatform en in de omgevingsraad, en wat voor inzet dit van de bewoners vraagt.

Het bewonersplatform komt ongeveer vijf keer per jaar bij elkaar, tot aan de realisatie van het windpark. Daarnaast organiseert de gemeente Nissewaard tijdens het hele besluitvormingsproces inloopavonden en houdt de inwoners op de hoogte over de voortgang van het project. Dat gebeurt via nieuwsbrieven en andere communicatiekanalen.  

De betrokken partijen in het windpark zijn gemeente Nissewaard, projectontwikkelaar HVC, Coöperatie Voorne-Putten Energie en Waterschap Hollandse Delta.