23 juni 2022

Documenten juni 2022 en vervolg

Tijdens de inloopavonden werden verschillende documenten gedeeld. Onder andere de memo Stand van Zaken MER, presentatie MER en presentatie Geluid. Deze documenten zijn hieronder te downloaden. 

Als alles volgens planning loopt, dient HVC na de zomer van 2022 de vergunningsaanvraag voor het windpark in bij gemeente Nissewaard.