30 september 2022

Aanvraag vergunning verschoven naar december

HVC gaat de vergunningsaanvraag voor het windpark begin december indienen. Dat zou eerst in oktober zijn. Omdat een aantal technische onderdelen nog wat verder uitgewerkt moeten worden in de plannen, wordt de aanvraag verschoven naar begin december van dit jaar.

 

3D tour Hogelandseweg

formeel inspraakmoment

Als de vergunning is ingediend, hebben inwoners een formeel inspraakmoment. De vergunningsaanvraag ligt zes weken ter inzage. In deze periode kunnen inwoners formeel een zienswijze indienen. Wanneer dit moment aanbreekt wordt het formele inspraakmoment aangekondigd via deze website van het project, de gemeentelijke website, de nieuwsbrief en lokale media. Direct omwonenden ontvangen hiervan post aan huis.